Пета мобилност на учители и ученици в Словения по Еразъм проект "We are a T.E.A.M! Together EU and Me!"

17/03/2023 14:53
Наш екип от двама учители и тридеца посетиха Словения като част от дейностите по проект "We are a T.E.A.M! Together EU and Me!", част от европейската програма Еразъм Плюс. Цяла седмица те бяха в град Мирна печ и участваха в множество проектни дейности свързани със спорт и здравословен начин на живот. Имали са и интересна културна програма в почивките между състезанията и семинарите.
Благодарни сме за всички тези възможности, които можем да предложим на нашите деца и учители!