Обучение по първа долекарска помощ

09/12/2022 11:42
В периода преди Коледа в нашите класове от начален етап се проведе обучение по първа долекарска помощ и евакуация при пожар със съдействието на нашите партньори и приятели от Капачки за Бъдеще, напълно безплатно за нашите възпитаници продължава.
Преди празниците ще приключим цикъла на обучения за начален етап, а след коледната ваканция ще има обучения и за учениците от прогимназиален етап. 
Благодарим за прекрасната възможност, за посещението и ще ги очакваме пак!