Обучение по немски език в рамките на занимания по интереси

19/02/2023 14:23
Обучението по немски език в рамките на занимания по интереси продължава всяка събота в нашето училище. 
Отдавна не сме ви показвали кадри и вече е време за включване от групата ни за втори и трети клас, първа година на обучение! 
Тя се ръководи от г-н Данко Калапиш, директор на училището! 
Децата с удоволствие изучават тайните на немския език!