Нов европейски проект КА229 „Digi.V.I.B.E.S.“ по програма Еразъм+

29/08/2020 11:37
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "Digi.V.I.B.E.S.“, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. Той ще продължи 2 години и основните му цели са:
- постигане на значително въздействие върху стиловете на учене на учениците, стимулиране на интерес и мотивация благодарение на включването на ИКТ в преподаването на музика;
- да допринесе за развитието на ключови житейски умения на учениците чрез иновации на методологиите на преподаване и обновени подходи за преподаване на музикални дисциплини по интердисциплинарен начин и с широко използване на ИКТ; 
- адаптиране на уменията и методологическите инструменти на разположение на учителите, за да реагират по-ефективно на социалните предизвикателства.
 
В този проект са включени шест училища: от Италия, Турция, Холандия, Франция, Малта и България. Наши преподаватели и ученици ще могат да посетят всяко едно от партньорските училища  и да се обучават.
 
Координатор на всички проектни дейности е нашия преподавател г-жа Павлина Чочова
 
За повече информация може да посетите сайта на проекта https://dvibes.weebly.com/