НОВ ЕРАЗЪМ ПРОЕКТ за здравословния начин на живот в 107 ОУ

01/11/2018 22:09

 

С най-голямо удоволствие Ви съобщаваме, че от тази учебна година 2018/2019 в нашето училище стартира проект изцяло посветен на здраволовния начин на живот, като част от програмата Еразъм Плюс. Наши колеги и ученици ще имат привилегията да посетят партньорски училища в Гърция, Португалия, Испания, Румъния и Хърватия. Основната цел на проекта е да популяризира здравословния начин на живот сред учениците, учителите, родителите и цялата общественост. Работният език на проекта е английски, а проектът се казва "Healthy Life, Better Life, Longer Life” / "Здравословен живот, по-добър живот, по-дълъг живот".

Успех колеги и ученици!