Нашето училище е партньор в европейския проект Si Lab

07/07/2020 11:06

Проектът Si-Lab има за цел да накара учениците да придобият ценни умения на пазара на труда, а именно иновативност, креативно мислене и дигитални умения чрез създаване на иновативна лаборатория, която да бъде въведена в училищата: I-lab.

Проектът Si-Lab има за цел да подобри работоспособността на учениците, развиващи някои от най-ценните умения на пазара на труда, а именно иновaтивност, креативно мислене и дигитални умения.

За да създадат това иновативно работно пространство, партньорите ще разработят 2 изхода:
Онлайн софтуер за i-лаборатории
Създаване на i-лаборатория
Отнася се за ученици от 12 годишна възраст и учители в средните училища да използват i-labs не само в класните стаи, но също и онлайн!

Повече информация за проекта и за неговите цели може да намерите Flyer Si-Lab - Bulgarian (digital).pdf (580142)

Както и на страницата на проекта във Фейсбук