Нашето 107 основно училище "Хан Крум" бе удостоено с награда за високо качество на образованието

27/10/2022 18:41
Нашето 107. основно училище "Хан Крум" бе удостоено с награда за високо качество на образованието в област "институционална среда". 
Церемонията, организирана от Националния инспекторат по образование се проведе в Министерски съвет на Република България! 
Бяха наградени най-добрите училища от България, показали най-високи оценки по време на инспектирането на училищата през миналата учебна година! 
Тази награда е за всички членове на училищната общност - ръководство, учители, ученици и родители! Защото всички заедно градим институционалната среда в едно училище!
Благодарим Ви!