Мобилност по Национална програма "Иновации в действие"

13/05/2022 11:31

От 11 до 13 май екип от учители и ученици, ръководени от директора г-н Данко Калапиш бяха на посещение в Средно училище "Васил Левски", град Гълъбово по Национална програма "Иновации в действие". Мобилността бе посветена на иновациите в СУ "Васил Левски". Целият екип имаше възможността да наблюдава занимания от целодневната организация на учебния ден, посещение в учебни часове като бинарен урок по хореография и музика, с възможност да се включат в изучаване на пайдушкото хоро и изучаване на народна песен. Също така наблюдаваха урок по природни науки и информационни технологии в СТЕМ центъра на училището!   Участваха в представянето на училището от директора му Нели Кючукова, както и в още много интересни и полезни професионални дейности и обучения.