"Ключ на знанието"

27/10/2022 11:39
На 27.10.2022 година се състоя церемонията по връчване на "ключ на знанието" на младите, новопостъпили учители! На нея петима наши нови колеги бяха удостоени с важния символ от името на Регионално управление на образованието!
Пожелаваме им успех в нашата, важна, отговорна, сериозна, но и доста забавна...просто прекрасна професия!