Информация за нашия Еразъм проект HEAL: Healthy Emotions And Lifestyles after the effects caused by the coronavirus

16/09/2022 13:51
Здравейте всички!
Научете повече за целите на нашия проект, 100% финансиран от европейската програма Eразъм +: "ИЗЦЕЛЕНИЕ: Здравословни емоции и начин на живот след ефектите, причинени от коронавируса" (2021-1-BG01-KA220-SCH-000032532).