“Героят в мен”

01/06/2022 11:14
Честит празник, деца - герои! 
На празнична церемония Г-н Константин Павлов - кмет на район Лозенец и председател на Местната комисия за БППМН, награди отличените участници в конкурса “Героят в мен”. 
Победителите получиха грамоти и ваучери за книги. 
Сърдечно благодарим на всички участници за усърдието, съзидателността и вдъхновението, които споделиха чрез своето творчество! 
 • Победител в конкурса е: 
 1. Йорданка ПЕТРОВА - Национална Финансово - Стопанска Гимназия
 • Отличени участници са: 
 1. Калина СТАНИМИРОВА - Х клас НФСГ
 2. Ева ПАНОВА - III клас 107 Основно Училище "Хан Крум", София
 3. Катрин АРТЪЧКА - IX клас Пго Княгиня Мария Луиза
 4. Патрисия КОЛЕВА -  IX клас ПГО “Княгиня Мария Луиза”
 5. Виктория КИРИЛОВА - V клас 120 ОУ "Георги Сава Раковски"
 6. Анна ПАПАДИМИТРАКУ - III клас  120 ОУ “Г.С. Раковски” 
 7. Ян КУЗМАНОВ - II клас  120 ОУ “Г.С. Раковски” 
 8. Мария МУРАГЯН - III клас ” 139 ОУ "Захарий Круша"
 9. Данаил ИЛИЕВ -  III клас 139 ОУ “Захари Круша” 
 10. Яна ЛЪВЧИЕВА - V клас 139 ОУ “Захари Круша” 
 11. VIII А клас - ПГО “Княгиня Мария Луиза” - Групов проект
 
Всеки етап в човешкото развитие, свързан с промяна, е придружен и от „криза”, през която е необходимо да се премине. Една от основните кризи при подрастващите, е тази на индивидуалността. Децата често са в търсене на автентичността си, преосмисляне на ценностите си, опити да изразят себе си и да се противопоставят на обществото, на ограниченията,  наложени от него, да разграничат себе си от очакванията на другите, да вземат собствените си индивидуални решения и да бъдат способни да поемат отговорност за тях. Това е възрастта, в която авторитетът спира да бъде единствената определяща фигура, тази, която налага правила, но и дава сигурност. Човек започва да открива малко по малко, че сам е автор на живота си и сам определя изборите, проявата на личността си, действията си. Съзнателно или не, взима решение какъв „герой” да бъде в собствения си живот, кои свои характеристики на личността да развие, кои са полезни за него и кои са такива, които имат нужда да бъдат преформулирани и са по – скоро пречка. В зависимост от капацитета, готовността и способността на човек да се справи с тази криза, може изходът от нея да бъде продуктивен или обратното – негативен, заедно със своите  последствия. Ако човек не успее да се опознае, и да подкрепи в себе си онези свои качества и умения, които му помагат да запази баланса между това да изразява свободно себе си, но и да бъде част от общност и група, най – често следват редица трудности с адаптацията в обществото, себереализацията и намирането на удовлетвореност от живота. 
За да бъдат децата подкрепени в процеса на себеопознаване и  индивидуализация, създадохме конкурса „Героят в мен”.