Финално събитие по проект "Помисли преди да изхвърлиш"

12/06/2023 14:45
Финално събитие по проект "Помисли преди да изхвърлиш". 
След цяла година активно участие на нашето училище в проекта, отборът ни е на второ място.
Наградата за училището е интерактивна дъска, проектор и лаптоп! 
Благодарности на координатора на проекта г-жа Мариела Владимирова, както и на екипа от учители и ученици, които се включиха активно в проекта!