"Explore the World of Coding", проект по програмата Еразъм Плюс започва в 107.ОУ от новата учебна година

01/09/2020 12:04
За нас е чест да Ви уведомим, че в нашето училище стартира нов международен проект с името "Explore the World of Coding“, като част от европейската програма Еразъм Плюс, стратегическо партньорство КА2. 
Образователните системи и образователните институции се променят и развиват съответно, а нови образователни предмети излизат на дневен ред. Един от тях е кодирането. Обучение по кодиране, което повишава академичния успех чрез подобряване на вниманието, мотивацията и проблемните умения на учениците, прави уроците по-забавни и осигурява посещаемостта на учениците в училището, подобрява поведението на учениците като поемане на отговорност и по-голяма дисциплина.
 
Той ще продължи 2 години и него са включени пет училища: от Полша, Италия, Гърция, Турция  и България. Наши преподаватели ще могат да посетят всяко едно от партньорските училища  и да се обучават.
 
Координатор на всички проектни дейности е нашия преподавател г-жа Мариела Пачева