Ден на Доброто в 3А клас

17/05/2023 12:01
Децата от 3А клас редовно говорят в часа на класа, както и в други часове за доброто, приятелството и уважението.
Днешният 17.05.2023, те заедно с класния си ръководител г-жа Румена Маринова, нарекоха Ден на Доброто.
Да бъдем добри, внимателни един към друг, да бъдем приятели. Да си помагаме и да се подкрепяме. Да сме добри всеки ден!
Благодаря! Моля! Обич, любов, родина, подкрепа, труд, приятел, детство, щастие, извинявай, успех, усмивка...
Добра дума, железни врати отваря.Децата от 3А клас редовно говорят в часа на класа, както и в други часове за доброто, приятелството и уважението.
 Днешният ден, те заедно с класния си ръководител г-жа Румена Маринова, нарекоха Ден на Доброто.
 Да бъдем добри, внимателни един към друг, да бъдем приятели. Да си помагаме и да се подкрепяме. Да сме добри всеки ден!
Благодаря! Моля! Обич, любов, родина, подкрепа, труд, приятел, детство, щастие, извинявай, успех, усмивка...
Добра дума, железни врати отваря.