Дейност по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"-модул "Библиотеките като образователна среда"

23/04/2021 15:02
Днес на 23.04.2021г. майстор Магдалена Ангелова от Задругата на майсторите на народните художествени занаяти е при нас в 107. ОУ!
Тя запозна децата ни от 3. клас с фолклорните традиции за предстоящите празници, с традиционните обичаи за Лазаровден, Цветница и Възкресението Христово! 
Децата изработиха и ритуален великденски хляб, украсиха и великденски яйца! 
 
Инициативата се реализира в рамките на национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" -модул "Библиотеките като образователна среда"