Дарители и МОМН се обединиха за по-устойчива дарителска среда в сферата на образованието

17/10/2009 18:07

Екип на Министерство на образованието, младежта и науката и представители на Български дарителски форум представиха приоритетите си за следващите няколко години.

Това стана по време на среща, организирана от МОМН с участието на зам.-министрите Светлана Ломева и доц. Сергей Игнатов. По време на срещата беше поставен акцент върху повишаване качеството на образованието, засилване на партньорството между гражданския сектор и училищните институции, възможностите за учене през целия живот и, като цяло - отваряне на образователната система за нови перспективи. Доц. Игнатов даде идея да бъде възобновен Дарителския фонд към МОМН, който да бъде финансиран от дарители и управляван от граждански организации. Основните теми, които присъстващите дискутираха, бяха свързани с изграждането на подкрепяща среда за образованието, включително за деца със специфични потребности, с развитието на гражданското образование, с обучителни програми за учители, с подобряване на административните механизми за работа между дарители и учебните заведения. Бизнесите, които даряват за образование, споделиха, че е важно МОМН да формулира своевременно приоритетите си, за да няма разминаване между интересите на дарителите и политиката на ведомството и така инвестициите на бизнеса ще бъдат още по-смислени и устойчиви и част от цялостната визия за образованието, а не подкрепа “на парче”. Български дарителски форум и МОМН се договориха за поредица от регулярни срещи в подобен формат, които целят да осигурят устойчивост на дарителските политики и синхронизиране на дарителските жестове на компании и организации с държавната политика в сферата на образованието. /БГНЕС/