Борба с агресията

27/02/2022 20:46
Наши ученици борят агресията, включвайки се в изработка на мартеници! - една чудесна дейност, организирана от Местна комисия - район "Лозенец" СО /мкбппмн/
Ето как може енергията се канализира в правилна посока! 
Благодарим на район Лозенец за поканата да участваме в тази инициатива!
 
Благодарим на район Лозенец за поканата да участваме в тази инициатива!Наши ученици борят агресията, включвайки се в изработка на мартеници! - една чудесна 
дейност, организирана от Местна комисия - район "Лозенец" СО /мкбппмн/
Ето как може енергията се канализира в правилна посока! 
Благодарим на район Лозенец за поканата да участваме в тази инициатива!