1во място за българското предложение за лого на проект „Dealing with gifted education“ по програма Еразъм Плюс

11/02/2019 14:19

След усилeно гласуване българското предложение за официално лого на проект „Dealing with gifted education“ по програма Еразъм Плюс беше избрано за най-добро, с мнозинство!

Автори на логото на наши талантливи ученици и наша гордост!