Математически фолклор

    В миналото нашите предци са се събирали край огнището. Наред с приказките , песните и танците са се разказвали гатанки-задачи . Те са целели развитие на съобразителност и предаване на знания между поколенията. Тези задачи са се разпространявали в устна форма и затова са народно творчество. В края на миналия век известния старозагорски математик Иван Салабашев започва да събира такива задачи и да ги публикува в списание „Наука“ 1881 година , а в списание“Светлина“през 1892година.

През 1983 година учителите Иван Ганчев, Кирил Чимев и Йордан Стоянов издават книга „Математически фолклор“ , в която поместват задачи- народно творчество и предлагат задачи -аналози, които се моделират с помоща на математически понятия. Като допълнение предлагат и някои задачи от фолклора на други народи.

зад.1

Рибар ловял риба.Попитали го колко риби е уловил, а той отговорил: “ На осмицата половината, шестица без глава и девятка без опашка“. Колко риби е уловил рибарят?

зад.2

Стълб е висок 20 метра. Мравка се качва по него , като денем се изкачва по 5 м нагоре, а нощем слиза по 4 м надолу. За колко дни мравката ще достигне върха на стълба

 зад.3

Бор е висок 20 метра.Охлюв се изкачва всеки ден по 2 м нагоре, а всяка нощ слиза по 1 м надолу. За колко дни охлювът ще се изкачи на върха на бора?

 зад.4

В неделя в 6 часа сутринта гъсеница започнала да се изкачва по дърво високо 9 м . През деня до 18 ч тя се изкачва на височина 5 м , а през ноща се спуска обратно 2 м. В кой ден и в колко часа гъсеницата ще стигне до върха на дървото ?

 зад.5

Да се разделят по равно, без остатък

2 кила трици

на 3 магарици.

*Някога килото не е било килограм, 1 кило=12 крини в България

зад.6

На един цар му се ражда син. В чест на това събитие той издава заповед за амнистия :“ Всички затворници да излежат присъдата си наполовина“.Неговите сановници се затруднили с изпълнението на заповедта за тези, които били осъдени на доживотен затвор. Мислили, мислили сановниците и накрая един от тях извикал“измислих“.Какво е измислил сановникът?

зад.7

Грънчар продавал глинени съдове . Дошла една баба , която си купила 1 гърне , като заплатила за него 1 лев и още половината от цената на гърнето. Колко струва гърнето?

зад.8

От едната страна на везните есложен калъп сапун, а от другата – три четвърти от също такъв сапун и още 3/4кг. Везните били в равновесие. Колко тежи 1 калъп сапун ?

зад.9

Бутилка вино струва 1 лев и половин бутилка вино. Колко струват 3 бутилки вино ?

зад.10

Риба и половина струват лев и половина. Колко струват 5 риби?

зад.11

Една риба струва 1 лев и половин риба.Колко струват 5 риби?

зад.12

Тухла тежи 1кг и половин тухла. Колко тежат 5 тухли?

зад.13

Тухла тежи 2 кг и половин тухла.Колко тежат 4 тухли?

зад.14

Четири чаши и кана за вода тежат колкото 17 оловни топчета.Каната тежи колкото една чаша и 7 топчета.Колко топчета тежи каната?

зад.15

Попитали рибар колко тежи уловената от него риба, а той отговорил: “ Опашката тежи 150 г , главата тежи колкото опашката и половината тяло , взети заедно, а тялото е колкото главата и опашката “ . Колко тежи рибата ?

зад.16

Мелничар взема една десета от смлянато брашно . Колко брашно е било смляно на един човек, ако след удържането на таксата са му остнали 99кг?

зад.17

Момче и прасе тежат колкото 5 сандъка. Прасето тежи колкото 4 котки, 2 котки и прасето тежат колкото 3 сандъка. Колко котки тежат толкова, колкото тежи момчето?

зад.18

Три котки изяждат 3 мишки за час и половина. За колко време 10 котки ще изядат 20 мишки?

зад.19

Котка и половина за час и половина изяждат изяждат мишка и половина .Сто котки за сто часа колко мишки изяждат ?

зад.20

Кокошка и половина за ден и половина снасят яйце и половина . Колко яйца ще снесат 4 кокошки за 9 дни?

зад.21

Двама селяни имали по равен брой овце. Издоили ги в една ведрица от 10 оки и я напълнили. В кошарата имали още две ведрици -едната от 3 оки, а другата от 7 оки. Как са постъпили за да си разделят по равно млякото?

зад.22

Имаме три съда съответно по 8 л, 5 л, 3 литра.Най – големият е пълен с боза.Как може да се раздели бозата на две равни части като се използват само наличните съдове?

зад.23

Овчар има 3 съда с вместимост съответно по 12 л, 7 л и 5 литра. Ако най-големия съд е пълен с мляко , а другите са празни ,как може да раздели млякото на две равни части?

зад.24

Ковчежника на царя наел 100 работника, на които всяка сутрин раздавал по 1 кг злато за да направят 100 монети по 10г.След ден установил, че някой от работниците произвежда монети по 9 г и си присвоява останалото злато. Той се замислил и намерил начин , чрез който само с едно теглене да открие фалшификатора.Кой е този начин?

 

    В тестовете по математика за 7 клас са включени логически задачи , като се разчита на незнайно как, добити  от учениците знания и умения за да ги решат.

Разбира се , реш аването на логически задачи не може да се сведе до един общ метод, но винаги предполагат знания за нещата , които са изразени с думи и за които човек трябва да има опит.

    Няколко съвета за решаването на определен вид логически задачи:

1.Прочитане на задачата и записване на участвашите елементи в нея .

2.Подреждане на елементите в таблица.Основно правило при подреждането е да подредите първо или хоризонтала или вертикала с елементи от един и същ тип.

Понякога подреждането на елементите може да се направи под формата на Дърво или друга фигура.

3.Систематизиране на логическите частици/ НЕ, И, ИЛИ, АКО/. Основно правило е: Прочитане на задачата и осмисляне на въпросите7″кой Е…“,“ кой НЕ е“/, колкото пъти е необходимо за да направите този извод. Записване в таблицата с знак „ДА“или „+“ , съответно знак „НЕ“или“-“ за съответния елемент.

4 Да се направи извод на базата на наличната информация и знания.

ВИНАГИ МОЖЕ И ТРЯБВА ДА СИ ВЪВЕДЕТЕ СИСТЕМА НА ЗАПИС НА ДАННИТЕ ОТ ЗАДАЧАТА , такъв какъвто на Вас Ви е удобен!!

ПРИМЕР:

Иванов, Петров, Марков и Георгиев са талантливи млади хора.Единият от тях е танцьор,другият е художник, третият е певец, а четвъртия е писател.Какво е заниманието на всеки от тях, ако знаете , че:

-Иванов и Марков са били на концерта на певеца. /1 условие/

-Петров и писателят са позирали заедно на художника. /2 условие/

-Писателят е написал биографическа повест за Георгиев и има намерение да напише и за Иванов. /3 условие/

-Иванов никога не е слушал за Марков. /4 условие/

ДА РЕШИМ ЗАЕДНО ЗАДАЧАТА !

Вземете лист и нещо за писане и си направете нещо като тази табличка.

Напишете хоризонтално заниманията, а имената ги напишете вертикално /ако желаете изменете записа?!/

 

                        танцьор    художник      певец      писател

Иванов                +                -                    -                  -

Петров                 -                 -                    +                 -

Марков                -                 -                     -                 +

Георгиев             -                 +                    -                 -

Прочетете отново условията! Задайте си въпроса“Ако те СА, какво НЕ са?“

От 1 условие се вижда какво Са направили и означава , че Иванов и Марков НЕ са певци, нали? Поставяте „-“ или „НЕ“ !

От 2 условие, правим извода ,че Петров НЕ е художник, НЕ е писател и означаваме с „-“.Това е лесно, нали?

От 3  условие,правим извода, че Георгиев и Иванов , НЕ са писатели, означаваме с „-“.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ! КАКВО НАПИСАХТЕ? ИМА ли някъде САМО 1 ПРАЗНО място?

Сега можете да направите ИЗВОД , там където имате 3″-“,т.е. че Марков трябва да означим с „+“, което означава , че Е писател. На другите занимания поставете „-“.

ЧЕТЕМ УСЛОВИЯТА ОТНОВО и СЪПОСТАВЯМЕ 2 и 4условие , както и предишните изводи и стигаме до извода , че Иванов Е танцьор.Поставете „+“.

Може би това Ви затрудни? От къде накъде , се питате е този извод?

Ето :Марков е позирал на художника, тъй като той е писателя,а Иванов не познава Марков.Следователно , Иванов НЕ е художник!Поставете“-“!Остава единственото , да бъде танцьор!Фиксирайте този извод“+“, а за останалите с „-“ !

РАЗГЛЕЖДАМЕ таблицата , ЧЕТЕМ условията , правим извода, че Петров Е певец.

РАЗГЛЕДАЙТЕ реда с заниманията на Петров!

Остава , че ГЕОРГИЕВ е художник!
Така, ако правилно означавате намерения извод с „-“ или „+“ , Вие сте решили задачата!

ОПИТАЙТЕ САМИ да решите следващите задачи!

задача1.

Трима приятели имат следните професии: шофьор, строител и инвеститор.

Техните имена са Борисов, Иванов и Симеонов.

Шофьорът е единствено дете в семейството си.Той е най-младият от приятелите. Симеонов, който е женен за сестрата на Борисов е по- възрастен от строителя.

Намерете кой, каква професия има!

задача 2.

Имам трима познати: Кондов, Давидов и Василев. Единият е дърводелец, другият – бояджия, а третият – водопроводчик. Когато бояджията отишъл да помоли своя познат дърводелец да му поправи нещо, му казали, че той е отишъл при водопроводчика. Трябва да Ви кажа, че Василев не е чувал за Давидов, а Вие ми кажете кой с какво се занимава?

задача 3.

Колев, Донев, Марчев и Събев живеят в един град. Техните професии са: лекар, инжинер, полицай и хлебар.

Колев и Донев са съседи и винаги пътуват заедно за работа.

Донев е по- възрастен от Марчев.

Колев редовно побеждава Събев на щахмат.

Хлебарят винаги ходи пеша на работа.

Полицаят не живее близо до лекаря.

Инжинера и полицаят са се срещали един единствен път, когато полицаят е глобил инженера за нарушаване на правилата на уличното движение.

Полицаят е по- възрастен от лекаря и от инженера.

Определете кой, каква професия има!

задача 4.

В едно училище има трима учители , като всеки от тях преподава по два предмета!?

Учителите са : Митев, Василев и Тодорова.

Предметите са : математика, биология, география, история, английски език, български език.

Учителите по география и по български език живеят наблизо .

Митев е най – младия учител.

И тримата- Тодорова, учителя по биология и учителя по български език – пътуват заедно за училище.

Учителя по биология е по- възрастен от учителя по математика.

В свободното си време , когато могат да намерят четвърти играч, учителите по английски език, по математика и г-н Митев обичат да играят на бридж.

Кой , какви предмети преподава?

Харесаха ли ви горните задачи, или още се затруднявате?

За онези, които вече имат жажда за нови, ето още една порция:

ЛОГИЧЕСКИ  И ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ /за второкласници/

Зад.1.
Летяло ято гъски, а насреща им гъсок.
-Здравейте, десет гъски!-поздравил той.
-Ние не сме десет.Ако и ти беше с нас и имаше още толкова, колкото сме с теб, щяхме да бъдем десет.
Колко са гъските в ятото?

Зад.2.
Мъж срещнал двама пътници и ги поздравил:
-Добър ден, майка и син!
Жената казала:
-Ние не сме майка и син, но моят баща е дядо на това момче.
Какви са помежду си пътниците?
Зад.3.
Петьо има три различни  монети. Не му достигат още 15 ст, за да купи шоколад от 90ст.
Какви монети има Петьо?
Зад.4.
В една петместна лека кола пътували 4 бащи и 4 сина.Служител на КАТ ги спрял, не открил никаква нередност иим разрешил да продължат пътуването си.Как е възможно това?
Зад.5.
Трима братя спестили общо 9лева.Най-малкият спестил с един лев по-малко, а най-големият с един лев повече, отколкото е спестил средния брат.По колко лева е спестил  всеки от тях?
Зад.6.
Един охлюв пълзи по дърво, високо 15м.За един ден той се изкачва 5м, а вечер се спуска 4м надолу.На кой ден охлювът ще се изкачи на върха на дървото?
Зад.7.
Един шаран тежи 2кг плюс  половината от собственото си тегло. Колко килограма тежи шаранът?
Зад.8.
Дете попитало дядо си на колко години е,а дядото отговорил:"Ако моите години разделиш на 5 и полученото число намалиш с 5, ще получиш 5".На колко години е дядото?

Използвана литература:  Занимателна математика за 2клас; автори: В.Михайлов, М.Захариева

ЛОГИЧЕСКИ  И ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ /за третокласници/
Зад.1.
В една кутия са поставени 10 бели, 10 червени и 10 зелени топки. Какъв най-малък брой топки трябва да се извадят/без да се гледа цвета им при изваждането/ , за да е сигурно, че измежду извадените има топки от поне два цвята?

Зад.2.
Митко, Гошо и Ваньо играли на гоненица. Митко казал, че не е пристигнал последен. Гошо казал, че не е пристигнал пръв и не е пристигнал последен. Ваньо казал, че не е пристигнал пръв. Подреди имената на децата според реда на пристигането им.

Зад.3.
От параход, спрял на пристанището ,спуснали въжена стълба, която имала 10 стъпала. Най-долното стъпало опира до водата. Разстоянието между две съседни стъпала е 30 см.При настъпване на прилива водата се изкачва с по 15см на час. След колко часа водата ще залее второто стъпало?

Зад.4.

Води Пламенчо козичка,
А пък тя не е самичка.
Тичат подир нея пет козлета,
Гонени от десет псета.
А след тях вдигат прах
Сто овчици бели с двойно
Агнета заблели.
Колко са животните кажи?
Тревопасните сметни!

Зад.5.
    Задача на Червената шапчица
   Червената шапчица носи сладки в кошница, като техния брой е равен на число, което е по-голямо от 15 и по-малко от 20.
   Броят на сладките се дели на 2, 4, и 8.
   Бабата си взела от сладките толкова, колкото е числото,което се дели на 2, 3, 4 и 6.
   Колко сладки носи Червената шапчица?    
   Колко сладки си е взела бабата?
   Остават ли сладки в кошницата?
Зад.6.
Теглото на една пуйка е 2 кг и още половината от нейното тегло. Колко килограма тежат две пуйки?

Зад.7.
В една кутийка има бръмбари и паяци, които имат общо 50 крака.Колко са бръмбарите и колко са паяците, ако всеки паяк има по осем крака, а бръмбара-по шест?

Зад.8.
В четирите ъгъла на едно квадратно изкуствено езеро има на брега по едно дърво. Площа на езерото трябвало да се увеличи двойно, без да се променя формата му и без да се отсичат дърветата. Как може да се направи това?

Зад.9.
Ученик купил молив, гума и тетрадка.Ако знаеш, че една гума и един молив струват 32ст,един молив и една тетрадка-52ст,а една тетрадка и една гума-60ст пресметни колко струват поотделно молива,гумата и тетрадката.

Зад.10.
На масата са наредени в редица шест чаши.Първите три са пълни с вода, а останалите са празни.Можеш ли да направиш така, че редицата от чаши да се измени и на масата да се редуват пълна и празна чаша, ако имаш право да докоснеш само една от тези чаши.

Зад.11.
СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА
Всички джуджета са облечени в различни по цвят дрехи.
През всеки ден от седмицата по едно джудже помага на Снежанка.
Всяко джудже има любимо цвете и отглежда различно животно.
Открий в кой ден от седмицата помага на Снежанка всяко от джуджетата,
какъв е цветът на дрехите му, кое е любимото му цвете и кое животно отглежда,
като знаеш, че:
1.Кико дежури в събота и има таралеж.
2.Коко обича лалета и има куче.
3.Любими цветя на Кито са маргаритките.
4.Кото отглежда хамстер и дежури в четвъртък.
5.Тото е почитател на розите, а Токо-на маковете.
6.Този,който дежури в четвъртък, харесва теменужки.
7.Тико не сваля любимата си шапка,дори когато се занимава с любимото си канарче.
8.Собственикът на куче ходи със снежнобели дрехи.
9.Любителят на лилиите има канарче и носи зелен панталон.
10.Незабравките са любимо цвете на джуджето,което носи кафяви дрехи.
11.Лилиите са любимо цвете на този, който дежури във вторник.
12.Токо дежури в сряда,а джуджето с червени дрехи-в четвъртък.
13.Собственикът на куче дежури в понеделник.
14.Дежурният всряда има аквариум с рибки.
15.Джуджето с черната шапка обича рибките.
16.Джуджето, което не отглежда маргаритки, има котка и дежури в петък.
17.Джуджето, облечено в жълто, отглежда заек.
18.Джуджето със сини дрехи дежури в петък.
Кой дежури в неделя?
Използвана литература: Занимателна математика за 3клас; автори: М.Захариева, В.Михайлов

 

    ЛОГИЧЕСКИ  И ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ /за седмокласници/
Зад.1.
Когато тича, скоростта на един ученик е с 8км/час по-голяма от скоростта му когато върви.Ученикът вървял два часа, тичал половин час и изминал общо 14км.Каква е скоростта на ученика , когато върви?

 Зад.2.
Преди 2години Ангел е два пъти по-голям от Мартин, а преди 4години  Мартин е бил четири пъти по.малък отАнгел. На колко години е Ангел?

 Зад.3.
Виктор, Крум, Тодор и Пламен играли на футбол и счупили прозорец. Учениците казали:
Виктор:-Тодор или Пламен счупиха стъклото.
Крум:-Пламен счупи стъклото.
Тодор:-Аз не съм счупил стъклото.
Пламен:-Аз не съм счупил стъклото.
Ако трима от тях казват истината, стъклото е счупено от кого?

Използвана литература "Примерни тестове по математика за 7клас /5теста - 250 въпроса" /авт.колектив/