Microsoft Learning Suite

Learning Suite - след инсталиране на платформата се поставят отметки пред желаните програми и се инсталират.

PDF файл с препратки към сайтове и програми.

Comenius Logo Toolkid

 

 Как да изтеглите Toolkid и Comenius  Logo? Последвайте този линк. Трябва и да се разархивира. Попитайте учителя си, ако не знаете как.

d-09ee58aa22d12a92.skydrive.live.com/redir.aspx?resid=9EE58AA22D12A92!217&authkey=Tk3Smersh10%24

Може да ви поиска регистрация в Windows Live -направете го. Когато имате време, разгледайте всички възможности, няма да съжалявате.

http://vbox7.com/play:7b165e3c#commentTophttp://vbox7.com/play:7b165e3c#commentTop

Речник на най-често използваните термини в информационно-компютърните технологии:

Browser / Браузер - софтуерно приложение, използвано за намиране и показване на уеб-страници. Повечето съвременни браузери могат да представят мултимедийна информация, включително звук и видео.

Cache / кеш - Браузърът "кешира" уеб-страници: записва ги в някаква своя директория, за да може при повторно поискване да не ги зарежда пак от интернет, а директно да ги покаже.

Cookie - (англ. бисквитка)  Съобщение, предадено на уеб-браузер от сървър. Браузерът пази съобщението във файл cookie.txt и го изпраща обратно на сървъра всеки път, когато зарежда страница от него. Основната цел на т.нар. "бисквитки" е идентифициране на потребителите.

Chat / Разговор - комуникация в реално време през интернет. Въведеният от един потребител текст се появява почти незабавно на мониторите на събеседниците му.

Crack / Крак - незаконно проникване в компютърна система или незаконно копиране на комерсиален софтуер чрез разбиване на различните използвани защитни и регистрационни техники.

Cyberspace / Киберпространство - терминът се отнася до виртуалното пространство, създадено от компютри и / или мрежи, било то интернет, компютърни игри или виртуална реалност. За пръв път го използва Уилиам Гибсън през 1984 в книгата си Neuromancer.

Dial – up - връзка към интернет, използваща телефонна линия.

DNS: Domain Name System - интернет-услуга, която превежда имена на домейни в IP адреси. Думите (имена на домейни) са по-лесни за запомняне от последователностите от числа (IP адреси). Интернет обаче е базиран на IP адреси, така че при всяко използване на име на домейн, DNS трябва да намери съответния му адрес.

Domain / Домейн - Група компютри и устройства в мрежа, администрирани като едно цяло с общи правила и процедури. В интернет домейните се определят от IP адреси: за всички страници с обща начална част на IP адрес се казва, че са от един домейн.
Dotcom / Дотком: произлиза от.com адреса, използван от търговските сайтове и се отнася до уеб-страници, използвани за комерсиални цели.

Download - Копиране на информация (обикновено цял файл) от основен източник към периферно устройство. Често се използва в смисъл на копиране на файлове от уеб-сървър на собствения компютър на даден потребител.

E-mail / Е-мейл - електронна поща, изпращане на съобщения през комуникационни мрежи до даден индивид или група. Към съобщенията може да има прикрепени различни файлове.

Еmoticon / Емотикон -  личица, нарисувани със символи. Използват се, за да придадат на текста емоция и да ограничат недоразуменията.

Еncryption / Криптиране - ефективен начин да се защити информация: кодиране на данните при трансфер, така че да не могат да бъдат разбрани или променени от трета страна.

FAQ: Frequently Asked Qiestions - често задавани въпроси. Списък от въпроси и отговори, имащи за цел да помагат на новите потребители на дадена интернет услуга да се запознаят с нея или да потърсят решение на технически проблеми.

Firewall - система, целяща да предотврати неоторизиран достъп до или от частна мрежа. Може да бъде софтуерно или хардуерно базирана – или комбинация от двете. Често се използва за спиране на неразрешен достъп от интернет до локални мрежи, особено интранет-и.

Freeware - малко неопределен термин, използващ се за безплатен софтуер, чийто програмен код, обаче, не е непременно достъпен за потребителите.

Flash: Формат за анимация. Поради сравнително малкия си размер на файловете и широките си възможности е силно популярен в интернет.

FTP: File Transfer Protocol – механизъм, по който файлове могат да бъдат изпратени от един компютър на друг през интернет.

Hacker /Хакер - Оригиналното значение на този жаргонен термин е "компютърен ентусиаст" – някой, който харесва изучаването в дълбочина на програмни езици и компютърни системи. Напоследък обаче думата "хакер" се свързва предимно с лица, получили неоторизиран достъп до компютърни системи с цел да откраднат или повредят информация.

Host/хост - (oт англ. host – домакин) Най-общо така се наричат всички, които осигуряват инфраструктурата за някаква компютърна услуга. Например компаниите, които "хостват" уеб-страници, осигуряват необходимите хардуер и софтуер, а съдържанието на сайтовете може да бъде контролирано от някой друг.

HTML (HyperText Markup Language) – стандартен (несвързан с някоя конкретна платформа) език за създаване на документи в глобалната мрежа.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – основен протокол, използван от глобалната мрежа. HTTP определя как се форматират и изпращат съобщения и какви действия трябва да предприемат уеб сървърите и браузърите в отговор на различни команди. Когато въведете адрес на сайт в браузера си, всъщност изпращате HTTP команда до уеб-сървъра, която му казва да ви изпрати исканата страница.
Hypertext /хипертекст: текст, който е подреден нелинейно. Конкретно в www документите, натискането на някое място на страницата (hyperlink – хипервръзка или само link – връзка), препраща към друга част на документа или към нова страница.

Internet / интернет - Глобална телекомуникационна мрежа, свързваща милиони компютри. За разлика от други реализации, при които системата се контролира централно, интернет по идея е децентрализиран. Всеки сървър е независим и операторите му могат да избират кои локални услуги да предоставят на цялата Интернет общност и кои – не.

IP  (Internet Protocol) – Интернет Протокол. Този протокол определя точния
формат на пакетите информация, както и системата на адресиране на глобалната мрежа. Всеки компютър в интернет има номер, наречен IP адрес. Той се състои от четири числа между едно и 255, разделени с точки и служи за идентифициране на машините в мрежата. В повечето системи IP e комбиниран с протокол от по-високо ниво, наречен TCP (Transport Control Protocol), който устновява виртуална връзка от източника към крайната цел.

IRC (Internet Relay Chat) - система за чат в реално време, развита в края на осемдесетте. IRC e тематичен, разделен на канали. За да го посети, човек има нужда от специален софтуeр, най-популярният IRC клиент е mIRC.

ISP (Internet Service Providers – доставчици на интернет-услуги) Компания, която осигурява връзка към интернет и други услуги на клиентите си.

ISDN (Integrated Services Digital Network) – международен комуникационен стандарт за предаване на глас, видео и информация през дигитални или нормални телефонни линии. ISDN позволява трансфер от 64 Kbps.

Java - Обектноориентиран език за програмиване от високо ниво. Езикът е базиран на идеята за "виртуална машина" – отделна програма, която транслира Java в нещо специфично за дадена компютърна система. Някои черти на езика го правят много удобен за употреба в глобалната мрежа.

LAN (Local Area Network) Локална компютърна мрежа. Повечето такива мрежи са ограничени до една сграда или група сгради.
Mailing list: Списък от е-мейл адреси, събрани под общо име. Когато съобщение е изпратено до общия адрес, всички от списъка го получават. Има различни мейлинг лист-сървъри, които поддържат списъци за различни он-лайн дискусии и обмяна на информация.

Modem (Modulator-demodulator) / Модем – устройство, позволяващо на компютър да предава информация по стандартните телефонни линии. Данните на компютъра са записани цифрово, докато телефонът предава информация посредством аналогови сигнали. Модемът конвертира тези две форми една в друга.

Newsgroups - форуми за обмен на информация и мнения през интернет. Мрежата от такива 'нюзгрупи' е известна като Usenet.

PDF (Portable Document Format) - Файлов формат, създаден в Adobe Acrobat. Форматът запазва оригиналния вид на документите и прави възможно публикуваните в интернет страници да изглеждат по същия начин като хартиения си еквивалент.
Plug-iN: Хардуерен или софтуерен модул, който добавя нови черти към вече съществуваща система. Най-често използвано като име за малка програмка, която добавя допълнителни функции към програма, която вече сте инсталирали.

POP (Post Office Protocol) -  mротокол, използван за получаването на поща от мейл-сървър.
Portal: Портал – уеб-сайт, който предлага широк кръг различни услуги, като например база данни с връзки, търсене на информация, е-мейл, форуми и други.

Protocol / Протокол – приет формат, набор от правила за предаване на информация от един компютър на друг. Има много стандартни протоколи за различни цели и типове данни.

Proxy server / Прокси Сървър – сървър, който стои между потребителско приложение (например браузър) и истински сървър. Проксито приема всички заявки до истинския сървър, проверява дали може да ги изпълни и ако не успее, тогава ги изпраща до местоназначението им. Основно това се използва за ускоряване на зареждането на уеб сайтове: ако вашият доставчик, до когото имате бърз достъп, поддържа прокси сървър с копия от популярни страници, вие можете да ги теглите директно от него, вместо от по-отдалечени сървъри.

SMTP (Simple Mail Transper Protocol) - протокол за прехвърляне на поща между сървъри. Повечето мейл системи, които изпращат поща през интернет го ползват, за да я предават от един сървър на друг. Употребява се и за изпращане на собщения от мейл-клиент до сървър. За получаване на изпратените съобщения се използват POP или IMAP протоколи.

Router - устройство, свързващо локални мрежи. Рутерът определя следващата точка от мрежата, към която трябва да бъде изпратен пакет информация, за да достигне до крайната си цел.

Search Engine / търсачка - он-лайн база данни с интернет-ресурси, в която потребителят може да търси каквото го интересува.

Server - сървърът е компютър или устройство в мрежа, които контролират – и дават достъп до различни ресурси. Най-често думата се свързва с мощните машини на различни компании, на които се намира разнообразна информация, например уеб-сайтове.

Spam - нежелана поща, разпращана масово на много хора наведнъж. Обикновено реклама на някакъв продукт или услуга. Общоприетото мнение е, че наименованието спам идва от известен скеч на Monthy Python.

Shareware - софтуер, който е безплатен – или почти – за потребителите, които желаят да го пробват. През безплатния пробен период клиентът може изпробва и използва програмата. Ако желае да я ползва и след това, трябва да плати някаква – обикновено неголяма – такса. Това често изисква регистрация на програмата към компанията, която я е създала, в замяна на което потребителят получава техническа помощ и възможност да премине към по-високите версии на същия продукт, когато и ако те се появят на пазара.

SSI (Server-Side Include) – тип HTML коментар, който дава указания на сървър динамично да генерира информация за дадената уеб-страница всеки път, когато тя се извиква. SSI може да се използва за изпълняване на програми, чиито резултати след това да бъдат показани. Страниците, съдържащи SSI, често имат разширение.shtml.

Telnet - термин отнасящ се до до връзката през интернет с отдалечени машини, възможна поради наличието на т. нар. Telnet протокол. Телнет позволява отдалечен достъп – дава възможност да се създават, редактират и изпълняват файлове, без да се налага потребителят физически да е на едно и също място с компютъра, на който работи.

Terminal - устройство, което позволява да се комуникира с компютър. В общия случай терминал е комбинацията между клавиатура и дисплей. С появата на мрежовите технологии, "терминали" започват да се наричат и персоналните компютри, свързани към дадена мрежа.

URL:  -      (Uniform Resource Locator) – глобалният адрес на документи и други ресурси в интернет. Първата част на адреса показва използвания протокол (обикновено http или ftp), а втората – IP aдреса или името на домейна, където се намират търсените ресурси.

World Wide Web – трудно е да се определи еднозначно, но най-често се определя като услуга в интернет, наред с електронната поща, чата и нюзгрупите, чрез която имаме достъп до милиони документи, свързани в колекции. Базира се на хипертекста и мултимедийното представяне.

Web Site – съвкупност от свързани страници или файлове, които се намират на определено място в мрежата и се възприемат като единно цяло, обикновено с един автор.

Webmaster – лице, отговорно за администриране на сайт