"Heloo!"

"Improve your English through games and other activities." или "Усъвършенствайте английския си чрез игри и други занимания."

http://www.andreev107.com/

The English alphabet-Blue Skies for Burgaria[1].ppt (1,5 MB)   Забавна английска азбука

http://www.englishforeveryone.hit.bg/   Английски за всички

http://www.crayola.com/index.cfm  Забавно!

Много интересни игри  Докато се забавляваш и се обучаваш   Ех, да знаехме по-добре английски

http://www.tdbspecialprojects.com/  - Тозит. нар. "генератор за идеи" може да ви послужи като генератор на случайни думи на английски. А със тях може да се опитате да подходите творчески!