Учебни програми, софтуери, тематични планове

 

Ресурсна банка за свободно достъпни приложни програми за обучението по информационни технологии в началното училище 

  Comenius Logo е специализирана среда, подходяща и за обучение на малки деца под Windows, в основата на която стои езикът за програмиране Лого. Диалогът с потребителя се осъществява на български език. Тя притежава съвременни мултимедийни елементи, което дава възможност за реализиране изпълнение на всички дейности от учебната програма по ИТ за 1-4 клас в единна среда. Това облекчава работата и на преподавателя, и на учениците с компютъра, тъй като се използва еднотипен инструментариум. Българският вариант на средата е разработен в катедра "Информационни технологии" на ФМИ към СУ "Св. Климент Охридски", към нея е създаден богат набор от ресурсни материали, които са достъпни и от Интернет.
Системата Comenius Logo е одобрена като учебно помагало с протокол 14 от 17.09.1998 г. на МОН. Включена е и в учебната програма "Работа с компютри и информационни технологии" за 1 до 4 клас в рамките на СИП и за дейностите по интереси при целодневна организация на обучението, както и в тази за Задължително избираема подготовка по ИТ в 1-4 клас.
Comenius Logo предлага привлекателни възможности на децата - работа с множество костенурки; рисуване с многобройни цветове; създаване на анимация; използване на текст, звук, видео; създаване на интерактивни програми.
В същото време тази среда е достатъчно мощна, за да се използва и като средство за създаване на по-сложни приложения под Windows. Това я прави подходящо средство за обучение по информатика и в по-горните класове.
В Comenius Logo има две основни концепции – костенурка и проект. Костенурката е малък графичен обект, който "живее" върху графичния екран и изпълнява инструкции, зададени на език твърде близък до естествения. Ученето чрез управление на костенурка се оказва много привлекателно: движейки се върху екрана, костенурката може да оставя следа, т. е. да чертае геометрични фигури. В този контекст неусетно и трайно се усвояват знания от областта на математиката. Може да се работи и с много костенурки – множество движещи се обекти – с различни образи – букви, коли, знамена, птици и други.
МОН подписа договор с единствения представител за Comenius Logo – Виртех, за осигуряването на лицензи за въпросната програмната система със софтуерна среда за начален курс ToolKid на училищата в България. До тази година програмните пакети са поръчвани индивидуално от училищата, сега ще ги има във всяко училище.
От тук ще можете да свалите пълния пакет детски софтуер "Comenius Logo",  чрез който децата могат по забавен и лек начин да усвояват работа с компютри от най-ранна възраст. За повече информация относно работата с детския софтуер, може да намерите тук

 

Икт в образованието      Приложни презентации и софтуер по различни предмети