Полезни връзки

/Отварят се  в нов браузер, за да
не напуснете сайта!/

Министерство на образованието, младежта и науката - http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms

Регионален инспекторат по образованието -София http://rio-sofia-grad.com/

Връзки към български сайтове свързани с образованието:   

Общност Образование - http://bglog.net/Obrazovanie/10016

Общност начално образование -  http://bglog.net/nachobrazovanie/   

Сдружение на началните учител и - http://www.sno-bg.com/

Интерактивни уроци по всички предмети от националния образователен портал  -http://resursi.e-edu.bg/zmon/action/goToProgram?id=Prog7.11

Официален сайт на дружество "Обучение" - http://edusoft.photoshopbg.com/  

Детски свят -    http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/kids/INDEX.htm 

Национален образователен портал - http://start.e-edu.bg/    

Компютърни уроци - http://uroci.net/

Сайт за е-обучение - http://www.e-edu.bg/flashsite/index.html

Електронен преводач на много езици - http://translate.google.com/#

Уроци за бързо и лесно писане - http://stamina.hit.bg/

Един от най-добрите сайтове с интересни решения 

за обучението по всички учебни предмети - http://www.abc-bg.be/

Забавна енциклопедия - http://www.worldstory.net/bg

Материали за безопасен Интернет - safe.teacher.bg/html/etusivu.htm

Конституция за деца - http://parliament.bg/dete

Образователен софтуер за деца, ученици, студенти, учители - http://edu.dortikum.net/

Сайт на виртуална лаборатория за ученически софтуер - http://edusoft-bg.com./index.php?section=home

Интернет-речник - http://www.infotel.bg/rech/interdict.htm/

Нормативни документи в системата на Народната просвета - http://rio-varna.hit.bg/RIO-novo.htm

Мрежа на учителите новатори - http://www.teacher.bg/

Българска виртуална библиотека - http://www.slovo.bg/

Виртуална духовна библиотека - http://www.spiralata.net/

Новите образователни технологии в обучението по литература и природни науки - http://knigata.free.bg/P41.html

Държавна агенция по Информационни технологии и съобщения - http://www.daits.government.bg/

Образование и технологии - http://teacher.bg/cs/blogs/karinadi/archive/tags/_18042204_/default.aspx

Театър на детската фантазия - http://tdf.hit.bg/index.htm

Любопитни факти от всички области - http://www.znaeteliche.hit.bg/

Творческо сътрудничество н учителите от цял свят - http://elanguages.org/

Синдикат на българските учители - http://www.sbubg.info/

Мултимедийни игри за деца - http://sirmamedia.com/edu_games.jsp

Българският портал на знанието - http://znam.bg/com/home

За обучението по

човекът и общество - http://centralbalkannationalpark.org/bg/index.phtml

                              -http://bulgariannationalparks.org/bg/index.phtml

За обучението по човекът и природата - http://desertanimals.hit.bg/index.html

Открийте красотата на българските планини - http://free.hit.bg/bg-mountains/

Опознай България в снимки - http://www.tour4fun.net/photogallery/

Електронно училище - http://www.kids-it.com/

Английски помощни сайтове - http://www.dltk-teach.com/

http://www.dltk-holidays.com/

http://www.dltk-cards.com/

http://www.makinglearningfun.com/

httп://www.first-school.ws/

http://www.kidsrcrafty.com/

Забавни уроци по програмиране -  http://vb.teacher.bg/

Един сайт с алтернативен поглед към съвремието ни -  http://www.yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=3

Списъкът може да се обогатява и с вашите предложения

 

Докторантско училище - ePhD Doctoral School - Софийски университет "св. Климент Охридски"
ВХОД
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ОБУЧЕНИЕ

Посредством проекта „Укрепване и устойчиво развитие на научно-изследователския потенциал на Софийски университет в областта на електронното обучение” (№ BG051PO001-3.3.04/52)” се създават и предлагат:

> Докторантска програма (Докторантско училище)
> Програма за специализация в областта на електронното обучение (СДК)

в областта на проблематиката „електронно обучение”.

Програмите са разработени на база на проучване на образователните потребности на целевите групи: докторанти, млади учени, постдокторанти и професионалисти в сферата на образованието. Обучението се осъществява от преподаватели-специалисти в различни научни области и включва, както теоретични, така и приложни аспекти на интегрирането на технологиите в разнообразен образователен контекст.