Алтернативи

 

Как да възпитаваме висок коефициент на емоционална интелигентност у децата

 
Най-важното предимство на ЕМОЦИОНАЛНИЯ КОЕФИЦИЕНТ е, че той е по-малко заложен генетично и дава възможност на родителите и преподавателите да компенсират там, където природата е пропуснала да реши шансовете на едно дете зауспех. Д-р Лорънс Шапиро е сред авангардните американски психолози, коитопопуляризираха методиката за обучаване на децата в уменията на емоционалнатаинтелигентност.
ЗАЩО ЕМОЦИОНАЛНИЯТ КОЕФИЦИЕНТ Е ПО-ВАЖЕН ОТ КОЕФИЦИЕНТА НАИНТЕЛИГЕНТНОСТ ?
Според последните статистически изследвания коефициентът на интелигентност насъвременните деца е нараснал с над 20 точки в сравнение с началото на века, когато ебил оценен за пръв път. В същото време социалните и емоционалните умения наподрастващите натежават надолу. Достатъчно е да се споменат психичните проблеми, нарастването на насилието и употребата на наркотици. Как можете да помогнете на децата си да се справят с предизвикателствата насъвременния живот? Необходимо е да възпитате у тях социални и емоционални умения, които се смятат за революция в детската психология.  Д-р Лорънс Шапиро ви дава практически достъпни съвети, за да научите децата  как:
Да се сприятеляват и поддържат приятелствата си.
Да работят по групи.
Да говорят и слушат ефикасно.
Да се доказват.
Да се противопоставят на грубияни.
Да се учат на съпричастност към другите.
Да разрешават проблеми.
Да се смеят над себе си.
Да мотивират себе си в трудни моменти.
Да посрещат трудностите с увереност.
Да изпитват приятни чувства от интимните отношения.
Да използват Компютъра, за да изявят емоционалните си умения.
    Изпълнена с игри, тестове и различни техники, книгата е безценно ръководство за родители и педагози, също така представлява интерес за студенти по педагогика,психология и медицина.
Емоционалният коефициент е по-важен за успеха на вашето дете от коефициента маинтелигентност.- изтегли  от тук  пълното съдържание на тази толкова полезна книга. /Това не е реклама, а гореща препоръка/

 

Профил на "индигото" 

Положителни качества на индиговата цветова група: 
• Виждане, надхвърлящо физическото възприятие на очите
• Хармония между материалното и духовното
• Електрическа, охлаждаща, прочистваща сила
• Наличие на знание, появило се неизвестно откъде и как
• Връзка с едно по-дълбоко ниво на женската интуиция
• Готовност да се прекрачи през вратата на духовния свят; липса на страх от невидимото
• Неутралност, обективност и приемане
• Вслушване в себе си и доверие във вътрешния глас (вътрешна комуникация)
• Търсене на духовната истина
• Сила и издръжливост
• Увереност в собствените сили
• Дисциплинираност
• Голям организаторски талант, способност за планиране
• Излъчват достойнство, отличават се с благородническа (царствена) осанка, с висока духовност*.
• Дарба да казват правилното нещо в подходящия момент
• Цялостност
• По-добри възприятия в резултат на по-високоразвито съзнание: способност за виждане на минали и бъдещи събития
• Честност
• Липса на егоцентризъм
• Способност за дистанциране и наблюдаване на нещата от позиция, позволяваща по-широк поглед върху им
• Отсъствие на страх по отношение на себе си
• Смелост
• Някаква степен на самообладание, особено що се отнася до концентрацията, медитацията, вътрешната визия и свръхсетивните възприятия
• Разумът се контролира напълно от разширеното съзнание
• Кръвният поток се прочиства от само себе си; обща способност за регенерация
• Способност за контролиране на психичните потоци на финото тяло
• Въздействие върху зрението, слуха и обонянието на психично, емоционално и духовно ниво
 Отрицателни качества на индиговата цветова група:
• Прекалено силно самохаресване
• Формализъм
• Гордост
• Тесногръдие
• Печал
• Отхвърляне
• Изолация
• Грандомания
• Нереалистичен идеализъм
• Изолиране от реалността
• Непризнаване на авторитетите
• Чувство за самота
• Депресия
• Съжаление, разкаяние и самомнителност
• Отхвърляне на отговорността
• Склонност към раздаване на присъди

За да ви изясня и другите качества ви предлагам списък с индиговосините степени на ученето.
Положителни:
1. Свобода и простота. Нежелание да се усложняват нещата, все по-голяма разкрепостеност в мисленето; независимост, естественост; спокойствие.
2. Миролюбив. Усет за космическите закони; стремеж към изчистена от оценки любов, независимо от ситуацията.
3. Представни възможности, визуализация. Способност за виждане на картини с вътрешното зрение; възприемане на недоловими за другите неща, анализаторски качества.
4. Универсална любов. Безрезервна, безкористна дружелюбност; доброжелателно излъчване и провокирането му у другите.
5. Посреднически умения. Способност да влияеш на другите и да ги вдъхновяваш; тактично съобразяване с тях.
6. Нежно и отзивчиво приятелство към другия пол.
7. Общуване. Способност за споделяне на дълбоки чувства и идеи, за изразяване на по-високи идеали.
Отрицателни:

1. Хаос и несигурност. Обърканост по отношение на собствената позиция в различните житейски ситуации и на собственото знание; колебливост; неспособност за вземане на решения; безпорядък; недостатъчна яснота; неспособност за възприемане на нови идеи и разпознаване на истината.
2. Осъждане. Дискриминиране на другите; възприемане в негативен план; изолация. 3. Самомнителност. Оценяване и мислене посредством степенуване (по-висок/по-нисък, по-добър/по-лош, и т.н.); липса на мярка; егоизъм; тесногръдие; склонност да се оправдава; тъмната страна на Юпитер.
4. Непреклонност. Тя е резултат от справедливо самоосъждане; прекомерни очаквания от себе си и от другите; невъзможност да се правят компромиси; репресивно поведение.

Слабите страни на индиговата личност

Детето
...
... е свръхчувствително и прекалено отворено за външни влияния.
... често е единак.
... не разрешава току-така да бъде ръководено и възпитавано.
... в повечето случаи се чувства неразбрано и неоценено.
... е хиперактивно и често - несъсредоточено.
... е склонно да идеализира хората или ситуациите.
... е мечтателно и търси спасение в собствения си свят.

Възрастният...... е самомнителен и нетърпелив.
... има големи проблеми с признаването на авторитетите.
... иска да бъде уважаван и ценен от всички.
... често не успява да се изрази достатъчно добре думи.
... може да бъде надменен.

Как общува индигото…
... се самоизолира, когато се чувства неразбрано.
... лесно губи връзка със себе си и излиза извън равновесие.
... се чувства ограничено от езика.
... не може да понася лицемерието и притворството.

Как се проявява
• Изискванията му към себе си и към другите обикновено са твърде високи; то е перфекционист.
• Реагира с нетърпимост на неясни внушения и предложения.
• Отказва се от водачеството и от поемането на каквато и да било отговорност. В приятелството
• Нуждае се от голямо разбиране от страна на приятелите си.
• В повечето случаи играе само с един приятел или
• приятелка.
• Живее в собствения си измислен свят.
• Лесноранимо, дьлбокоранимо1.
• С удоволствие си играе само или с компютъра.
Силните страни на индиговата личност

Детето...
... иска да е абсолютно равноправен член на семейството.
... обича природата.
... грижи се за всекиго вкъщи.
... е лоялно към семейството.
... има способността да въздейства лечебно върху другите хора.
... е искрено и доверчиво и към хора извън семейството, стига да чувства, че го разбират добре.

Възрастният...
... се отличава със стабилност и постоянство.
... е откровен и честен.
... гледа на живота сериозно.
... е смел.
... има способности на медиум.
... е много динамичен във всичко.
... разбира природата на собствения си Аз като част от Вселената.

Как общува Индигото...
... обича динамичните, продиктуваните от сериозни духовни интереси разговори.
... когато разговаря, не се отвлича с друго.
... способно е да изпитва силно съчувствие към всекиго и всичко.
... най-добре му е, ако общува само с един човек или със съвсем малка група хора.
... общуването означава за него вчувстване, обмен на мисли и лекуване.

Как се проявява Индигото...
... е жадно за знания.
... не притежава вътрешна дисциплина.
... е категорично и целенасочено.
... е отворено за непреднамерени внушения и за предложения, чиято цел е да обединяват.

В приятелството
• Много предано.
• Грижи се искрено за доброто на другите.
• Предпочита малко на брой, но сериозни приятелства.
• На драго сърце отделя време, за да поддържа връзката си с някого.
• В тежки ситуации демонстрира сила и вдъхва кураж на по-слабите.
• Проявява искрено съучастие.
• Повърхностните контакти го измъчват.
 

За децата - "индиго" може да намерите интересни материали в сайта http://indigota.com/index.php?topic=32.0