Как децата разбират дали ни е грижа

Как децата разбират дали ни е грижа - като ги забелязваме, като се обръщаме

на малките им имена, като признаваме чувствата си, като приемаме техните, като ги

изслушваме, като сме честни, като разискваме заедно, като ги докосваме, като им

посочваме пътищата, които искат да научат, като ги изненадваме, като им се

радваме, като споделяме нещата, които ги въодушевяват, като им оказваме

внимание, като ходим на техни изяви, като показваме успехите им на значимите за

тях хора, като им благодарим, като зачитаме мнението им, като познаваме

семействата им и техните приятели, като имаме общи традиции, като научаваме

уроците, които ни преподават, като сме себе си, но им оставяме достатъчно

пространство- морално, интелектуално, физическо. Всичко това и още хилядите

малки и важни неща, които сме научили от обичаните от нас хора съставляват

възпитаващата съвкупност за взаимодействие с хората, които искаме да бъдат

добри.