Инвентарна книга на спомените

Тук с  усмивка ще си припомните някои трогателни "привилегии" на близкото минало.

Смешни истории, смешни снимки, смешни клипове...

в "Инвентарна книга на спомените"

Долните спомени са събрани от потребителите на бг-мамма. Правата им принадлежат на авторите им и на бг-мамма.