МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРИКА"

Състезанието "Еврика" в 107 ОУ започва своята история от 2002 г. като състезание за откриване и класиране  на ученици с изявени интереси и доказани възможности  в областта на състезателната математика. Учениците от 107 ОУ “Хан Крум“ имат възможност да участват в математическа школа, в която да задълбочат знанията и уменията си по състезателна математика. Работата в математическата школа и самото състезание „Еврика“ се организира съвместно от методическите обединения на учителите по математика  в 107 ОУ „Хан Крум“ и в НПМГ“Акад.Л.Чакалов“ . От 2009 г. състезанието е включено в календарния план на СМБ.   От 2006 г. състезанието се установява със следния формат:  за 1-3 клас - 10 тестови задачи за посочване на верен отговор и две задачи за решаване с описване на решението; за 4-7 клас – 15 тестови задачи и две задачи за описание. Всяка задача от тестовите при посочен верен отговор се оценява с 10 точки, при неверен – 0  точки. Ако отговорът е неотбелязан, се оценява с 2 точки. Задачите за описание се очаква да бъдат  с подробно изписани решения  и се оценяват максимално с по 25 точки. След оценяването на състезателните работи се прави класиране. Ученици от други училища, показали най-добри резултати на състезанието „Еврика“ имат право да се запишат в 107 ОУ. Те участват в работата на математическата школа през следващата учебна година, заедно с учениците от 107 ОУ, които вече са участвали в предишни години в нея. Състезанието е отворено за ученици от цялата страна. Класираните на 1, 2 и 3 място във всеки клас се отличават с грамоти и символични награди.

 

НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ В МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРИКА" 2014 Г.