НВО 2020 г.

Дати за провеждане на НВО в VII клас

Български език и литература - 15 юни 2020 г., начало 09:00 ч.
 
Математика - 17 юни 2020 г., начало 09:00 ч.
 

Информация за прием след завършен VII клас

Актуална информация от РУО - София-град: тук и тук
 
 
 
 

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности - изменена