НВО 2019 г.

Дати за провеждане на НВО в 4. клас

Български език и литература - 9 май 2019 г., начало 10:00 ч.
 
Математика - 10 май 2019 г., начало 10:00 ч.
 
Човекът и обществото - 14 май 2019 г., начало 10:00 ч.
 
Човекът и природата - 16 май 2019 г., начало 10:00 ч.

Дати за провеждане на НВО в 7. клас

Български език и литература - 17 юни 2019 г., начало 09:00 ч.
 
Математика - 19 юни 2019 г., начало 09:00 ч.
 
Чужд език (по желание на ученика) - 21 юни 2019 г., начало 09:00 ч.

Информация за прием след завършен 7. клас

 
 

Заповед № РД09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2018/2019 г.