НВО 2022 г.

Дати за провеждане на НВО в IV клас

Български език и литература - 26 май 2022 г., начало 10:00 ч.
 
Математика - 27 май 2022 г., начало 10:00 ч.

Модели на НВО в IV клас за учебната 2020/2021 година

 

Дати за провеждане на НВО в VII клас

Български език и литература - 14 юни 2022 г., начало 10:00 ч.
 
Математика - 16 юни 2022 г., начало 10:00 ч.
 
Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2022 г., начало 10:00 ч.

Модели на НВО в VII клас за учебната 2020/2021 година

 
 

Информация за прием след завършен VII клас

Актуална информация от РУО - София-град: тук и тук
 
 
 

Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2022/2023 година 

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година