НВО 2021 г.

Дати за провеждане на НВО в IV клас

Български език и литература - 27 май 2021 г., начало 10:00 ч.
 
Математика - 28 май 2021 г., начало 10:00 ч.

Модели на НВО в IV клас за учебната 2020/2021 година

 

Дати за провеждане на НВО в VII клас

Български език и литература - 16 юни 2021 г., начало 09:00 ч.
 
Математика - 18 юни 2021 г., начало 09:00 ч.
 
Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2021 г., начало 09:00 ч.

Модели на НВО в VII клас за учебната 2020/2021 година

 
 

Информация за прием след завършен VII клас

Актуална информация от РУО - София-град: тук и тук
 
 
 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности