Трета онлайн среща по нашия европейски KA229 проект EUROBORAVE

05/07/2021 20:24

На 05.07.2021г. се проведе третата и финална за тази учебна година среша по нашия Еразъм проект EuRoboRave. Нашите представители, г-жа Боряна Петрова (координатор на проекта и учител по роботика) и г-жа Даниела Малинова (учител по АЕ) се срещната с партньорите ни от Франция, Полша, Литва и Португалия и обсъдиха как да продължи проекта от тук насетне. Всички много се надяваме да успеем да стартираме всички първоначално планирани дейсноти и срещи от началото на следващата учебна 2021 / 2022 година. Накрая всички си пожелаха хубаво лято и до скоро виждане! :)