Състезание "Еврика"

26/05/2010 19:48

 Състезанието “Еврика” ще се проведе на 12 юни 2010 г. от 10.00 часа в сградата на 107. ОУ за кандидатстващите за всички класове /от 2 до 7/.Таксата за участие е 8 лв. Таксата и заявлението за участие в математическото състезание “Еврика” се подават в 107 ОУ от 25 до 29 май 2010 г. /в канцеларията на училището / вкл. от 8.30 до 17.00 часа за всички учениции. Участниците в състезанието “Еврика” се явяват в деня на изпита половин час по-рано (9.30ч.) и носят ученическа лична карта, син химикал, молив и чертожни пособия, които ползват по време на изпита. Състезанието “Еврика” за ученици, кандидатстващи за 2., 3. и 4. клас е с продължителност 60 минути и включва 10 тестови задачи с избираем отговор и 2 задачи с подробно записано решение. За ученици, кандидатстващи за 5., 6. и 7. клас, състезането “Еврика” е с продължителност 90 мин. и включва 15 тестови задачи с избираем отговор и две задачи с подробно записано решение.