Прием

08/01/2010 09:46

Важно!

Окончателна информация относно приема за I клас

ще бъде публикувана на 1 март, а за останалите ученици - на 1 април 2010 г.

От ръководството