Подаване на молбите за първокласници ще започне...

27/02/2010 19:21

Подаване на молбите за първокласници ще се извършва от 1 до 10 април /всеки работен ден/ от 9.00 до 16.00ч. в каб. №1`От 13.04. до 30.05. от 9.00 до 10.00ч. и от 15.00 до 16.00ч.  в канцелария на 107 ОУ. Подробна информация за реда и начина на записване ще намерите по-горе.