Национална кампания за профилактика на детското зрение

19/10/2015 12:42

Подробна информация за провеждане на безплатен очен скрининг