Електронен дневник

17/03/2010 21:20

 107 ОУ "Хан Крум" вече разполага с един много важен и необходим софтуерен продукт - електронен дневник . Учениците, а така също и родителите ще имат възможността своевременно да се информират за нанесеното документирано състояние на текущи, срочни и годишни оценки, отсъствия, както и за отразените забележки, коментари, похвали и наказания. Допълнителни разяснения за ползването на електронния дневник ще се получат на по време на предстоящата родителска среща, която ще се проведе на 23. 03. 2010г. от 18.00 часа.