Грипна ваканция

09/11/2009 18:58

На 6.11.2009г., съгласно Заповед RD 09 - 1883 на МОМН дните от 09. до 13.11./вкл./ 2009г. бяха обявени за неучебни за учениците от всички общински, държавни и частни училища и обслужващи звена на територията на Република България, заради възникналата грипна епидемия, като изрично се подчертава ограничаването на масовите обществени мероприятия. За компенсиране на учебното време, учителите от 107 ОУ "Хан Крум" имат готовност за оптималното преструктуриране на учебния материал по такъв начин, че да бъдат запазени всички тематично-методически единици, без това да става за сметка на знанията, или натовареността на самите ученици.