МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ"

Областният кръг на МС "Европейско кенгуру" за учениците на 107. ОУ ще се проведе в 107. ОУ на 17 март, събота, от 11:00 ч. 
Участниците се настаняват от 10:00 до 10:20 ч. 
Продължителността на състезанието е 90 минути.
Участието в състезанието е безплатно.
Желаещите да участват се записват при класните ръководители (за начален етап) и при учителя по математика (за прогимназиален етап) до 13:00 ч. на   9 март, петък.
Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, в същия срок. Декларацията се предава на директора на училището.