Награждаване на участниците, явили се на ХХIV турнир „Черноризец Храбър” в София

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ

Присъединете се към нас във facebook и посетете сайта на инициативата.