ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Уважаеми родители, ученици и колеги,
Тази година отново може да имаме занимания по проект „Твоят час“, които са безплатни за децата.
Групите по интереси трябва да са с брой участници от 15 до 25.
Групите с ученици за повишаване на учебните резултати, по-ниски от средните за класа са с 10 деца в група.
Всяко дете има възможност да се запише в повече от 1 група по интереси (максимум 3), но се приема за 1 брой, независимо от броя групи, в които се е записало. Записването в групите става по реда, по който са подадени в заявлението.
Децата, записани в група за повишаване на учебните резултати, могат да бъдат записани и в групи по интереси. Тогава се броят и в двата вида групи.
На страницата ни във фейсбук по прое кт „Твоят час“ и на сайта на училището може да следите за актуална информация.
Желаещите да се запишат могат да вземат заявления, както следва: учениците -  от г-жа Е. Янева в 12. кабинет, а родителите – от охраната на училището или класните ръководители. Заявление може да изтеглите оттук.
Моля, в заявленията да бъдат записвани точните наименования на групите, за да не се налагат корекции, както и само групите, в които детето ще участва.
Краен срок за подаване на заявления – 02 октомври 2017 г. Попълнените заявления се предават на класния ръководител за учениците от 1. до 4. клас и на г-жа Е. Янева за учениците от 5. до 7. клас.
Заниманията ще започнат през м. ноември 2017 г., а за определени групи след приключване на уч. година

При невъзможност да покрием изискуемият минимум за брой деца, работата по проекта няма да може да се реализира.

Предложения за групи

За по-добър двор на 107. ОУ

Благодарим сърдечно на всички ученици, семейства, гости на тържественото откриване на учебната 2017/2018 г. и подкрепили идеята за облагородяване на двора на 107  ОУ. Събраните средства са 2040 лв. (две хиляди и четиридесет лева)  На свое заседание Училищното настоятелство ще обсъди какво би могло да се направи на този етап. За взетите решения училищната общност ще бъде информирана. Надяваме се да научи съвсем скоро и за реализацията им! 
Нека всички заедно да се погрижим да живеем в по-чиста и приветлива среда! 
От УС на Настоятелството, колегията на 107 ОУ   
 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018 Г.

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ

Присъединете се към нас във facebook и посетете сайта на инициативата.