КЛАСИРАНИ НА ПЪРВО МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 

"ШКОЛА ПО СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА" 

След провеждане на конкурс и изчакване на двуседмичен срок за подаване на документи, поради подаване на документи само от един кандидат, победител в конкурса е фирма "УНИМАТ СМБ" ООД
 
Школата по състезателна математика се провежда по следния график, както следва: 
 
2 клас - вторник, четвъртък 13.30 -15.00 часа - ръководител Антоанета Янева  
Забележка: Школата се провежда в дейностите по интереси към групите ЦДО във втори клас 
 
3 клас - вторник и четвъртък  13.30 - 15.00 часа - ръководител Румена Маринова 
 
4 клас - вторник и четвъртък 13.30 - 15.00 часа - ръководител Маргарита Николова 
 
5 клас - вторник и четвъртък 13.30 - 15.00 часа - ръководители Недялка Димитрова и Паулина Павлова 
 
6 клас - вторник и четвъртък 13.30 - 15.00 часа - ръководители Анелия Гочева и Анка Пенева
 
7 клас - вторник и четвъртък 13.30 - 15.00 часа - ръководител Атанас Сталев 
 
Общият брой часове на школата по състезателна математика е 100. Работата на школата приключва с изчерпване на 100 часа! Таксите се заплащат всеки срок по банковата сметка на фирмата изпълнител, която се получава от ръководителите!

 КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА 

ИД "ШКОЛА ПО СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА"

 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018 Г. - Клуб "Енциклопедия"

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТВАЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ в 107. ОУ „Хан Крум“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

На 20.09.2017 г., заседава комисията по избор на оферти за извънкласните дейности.
С протокол №1 комисията класира на първо място следните оферти:
1. За дейност „Английски език“ - "Виктория - ДЕН 2015" ЕООД – 96 т.
2. За дейност „Футбол“ – ДФК "Тигрите" – 95,68 т.
3. За дейност „Карате“ - СК „Ипон“ 87,75
4.  За дейност „Шах“ – ШК “ЦСКА“ – 89 т.
С участниците класирани на първо място ще се сключат договори за извънкласна дейност, в срок 1 седмица след приключването на конкурса. Ако не бъде сключен договор с класираните на първо място, ще бъдат поканени кандидатите, класирани на второ място. Всички участници в конкурса ще получат заповедта с класирането лично срещу подпис, или ще им бъде изпратена по пощата. Класираните  след първо място участници ще получат заповеди за класирането по  пощата.
За дейностите:  Баскетбол,  Класически танци, Модерен балет, Мода и декоративни изкуства, Рисуване и живопис,  Класически танци срокът за кандидатстване се удължава до 6 октомври 2017 г.  Конкурсът за Частна занималня за ІІІ и ІV клас се прекратява.

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018 Г.