ШКОЛА ПО СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА 

 
Школата по състезателна математика през учебната 2022/2023 се провежда по следния график, както следва: 
 
2 клас - вторник, сряда, четвъртък 08.00-08.40 часа - ръководител  Стела Дойчиновя   
 
3 клас -  понеделник и сряда 14.00 - 15.30 часа - ръководител Румена Маринова 
 
4 клас - вторник и четвъртък  14.0 - 15.30 часа - ръководител Антоанета Янева   
 
5 клас - 1група - понеделник и сряда, 2 група - вторник и четвъртък 14.30 - 16.00 часа - ръководител Вяра Йорданова 
 
6 клас - вторник и четвъртък 14.00 - 15.30 часа - ръководител Виктория Стоилова 
 
7 клас - вторник  14.30 - 16.00 часа - ръководител Величка Велкова 
 
Общият брой часове на школата по състезателна математика е  75 за втори клас и и 100 за всички останали. Работата на школата приключва с изчерпване на 100/ 90за седми клас/ часа! Таксите се заплащат всеки срок по банковата сметка на фирмата изпълнител. Таксата е както следва: 
2 клас - 600 лева годишно 
3-7 клас - 650 лева годишно 
За учебната 2022-2023 година заниманията ще започнат от първата седмица на октомври.

 

КЛАСИРАНИ НА ПЪРВО МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 

"ШКОЛА ПО СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА" 

След провеждане на конкурс и изчакване на двуседмичен срок за подаване на документи, поради подаване на документи само от един кандидат, победител в конкурса е фирма "УНИМАТ СМБ" ООД
 
 

 КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА 

ИД "ШКОЛА ПО СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА"

 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018 Г. - Клуб "Енциклопедия"

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТВАЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ в 107. ОУ „Хан Крум“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

На 20.09.2017 г., заседава комисията по избор на оферти за извънкласните дейности.
С протокол №1 комисията класира на първо място следните оферти:
1. За дейност „Английски език“ - "Виктория - ДЕН 2015" ЕООД – 96 т.
2. За дейност „Футбол“ – ДФК "Тигрите" – 95,68 т.
3. За дейност „Карате“ - СК „Ипон“ 87,75
4.  За дейност „Шах“ – ШК “ЦСКА“ – 89 т.
С участниците класирани на първо място ще се сключат договори за извънкласна дейност, в срок 1 седмица след приключването на конкурса. Ако не бъде сключен договор с класираните на първо място, ще бъдат поканени кандидатите, класирани на второ място. Всички участници в конкурса ще получат заповедта с класирането лично срещу подпис, или ще им бъде изпратена по пощата. Класираните  след първо място участници ще получат заповеди за класирането по  пощата.
За дейностите:  Баскетбол,  Класически танци, Модерен балет, Мода и декоративни изкуства, Рисуване и живопис,  Класически танци срокът за кандидатстване се удължава до 6 октомври 2017 г.  Конкурсът за Частна занималня за ІІІ и ІV клас се прекратява.

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018 Г.