КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА 

ИД "ШКОЛА ПО СЪСТЕЗАТЕЛНА МАТЕМАТИКА"

 

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018 Г. - Клуб "Енциклопедия"

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТВАЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ в 107. ОУ „Хан Крум“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

На 20.09.2017 г., заседава комисията по избор на оферти за извънкласните дейности.
С протокол №1 комисията класира на първо място следните оферти:
1. За дейност „Английски език“ - "Виктория - ДЕН 2015" ЕООД – 96 т.
2. За дейност „Футбол“ – ДФК "Тигрите" – 95,68 т.
3. За дейност „Карате“ - СК „Ипон“ 87,75
4.  За дейност „Шах“ – ШК “ЦСКА“ – 89 т.
С участниците класирани на първо място ще се сключат договори за извънкласна дейност, в срок 1 седмица след приключването на конкурса. Ако не бъде сключен договор с класираните на първо място, ще бъдат поканени кандидатите, класирани на второ място. Всички участници в конкурса ще получат заповедта с класирането лично срещу подпис, или ще им бъде изпратена по пощата. Класираните  след първо място участници ще получат заповеди за класирането по  пощата.
За дейностите:  Баскетбол,  Класически танци, Модерен балет, Мода и декоративни изкуства, Рисуване и живопис,  Класически танци срокът за кандидатстване се удължава до 6 октомври 2017 г.  Конкурсът за Частна занималня за ІІІ и ІV клас се прекратява.

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018 Г.