СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР - 2023 ГОДИНА 

СОФИЙСКИЯТ  МАТЕМАТИЧЕСКИ  ТУРНИР

ще се проведе на 11 ноември 2023 г. от 10.00 ч. присъствено

В турнира могат да участват ученици от втори до седми клас включително. Ученици от първи клас няма да участват в състезанието.

Времетраенето на състезанието е 90 минути (от 10:00 часа до 11:30 часа).

Всяка състезателна тема се състои от 10 задачи с избираем отговор, 2 задачи със свободен отговор и една задача за описване на решението. Не се разрешава използването на калкулатори.

Оценяване:   За верен отговор от първа до десета задача се дават по 5 точки.

За верен отговор на задачи 11 и 12 се дават по 7 точки.

За грешен или непопълнен отговор не се дават и не се отнемат точки.

За решението на последната задача се дават от 0 до 10 точки.

Учениците се явяват в училище в 9:30 часа и се настаняват в класните стаи до 9:45 часа.

Носят лична карта, която предоставят за проверка на квестора в съответната класна стая, син химикал и чертожни инструменти.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

2 КЛАС       3 КЛАС        4 КЛАС        5 КЛАС         6 КЛАС       7 КЛАС 

 

 ЕЛЕКТРОННИ КУПОНИ ЗА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ,

 

   107-мо Основно училище Хан Крум се присъединява към уеб портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците!

Предоставяме ви възможността да заявите и заплащате храна за децата си онлайн.  Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене.

 

Новата система ще замени хартиените купони в столовата с електронни и децата ще ги използват със специални карти, които се закупуват еднократно и са безсрочни. Учениците получават безконтактни карти, които ще използват вместо досегашните хартиени купони, за да получат училищния обяд, закуска, вода.

Това ще спести на родителите време, няма да се налага в работно за тях време да идват до училището и да се редят на опашки за купони. Чрез портала родителите и настойниците ще могат: да поръчват училищния обяд на децата си по интернет, да заплащат онлайн с карта обяда и заявените услуги чрез онлайн платежна система, да управляват електронните дневни купони за учениците в случай на отсъствие на детето, да отказват или пренасочват купона в рамките на деня. Ще могат в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си, и да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки.

Разбира се, остава възможността да поръчват училищния обяд и по стандартния начин, с хартиени купони.

Цената за поддръжка и обработка на профила на родителя или настойника и данните на ученика в електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец/дете. Сумата се заплаща от родителите, които ще се регистрират и ще ползват on-line платформата на период - месец, учебен срок или учебна година.

  

Със своята надеждност СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни.

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА 

ИНФОРМАЦИОНЕН КЛИП